Μια ποίηση
που δεν κρατιέται γερά απ’ τον ρεαλισμό,
δεν είναι ποίηση

Ντίνος Χριστιανόπουλος