Εξιλασμός | Σοφία Σκλείδα

Εξιλασμός

Σοφία Σκλείδα

Έσβησα το φως του ήλιου
λίγο πριν τη Δύση
Μάζεψα το δάκρυ του ως ιερό φυλακτό,
τρόπαιο στην ανομβρία του κόσμου
Αγνάντεψα το πορφυρό χρώμα του ορίζοντα,
το αχανές ουρανοθάλασσο,
εξαγνίζοντας τον εσώτερο κόσμο μου
Δέχτηκα πειρασμική επίθεση
από τη Χάρυβδη και τη Σκύλλα
ενσαρκωμένες
στα Ουράνια σκηνώματα
και στους μύθους
του Οδυσσέα και των Αργοναυτών
Η Κίρκη ως ανυπόδητος ασκητής
σε Σιναϊτική έρημο,
καθικετεύει το δίκαιο
του Aιολόμορφου Δία


Περνάς σαν το λίβα στη ζωή μου