Εκεί που γεννιέται η ελπίδα | Μιχαήλ Συμεωνίδης

Εκεί που γεννιέται η ελπίδα

Μιχαήλ Συμεωνίδης

Μες στο σκοτάδι το βαθύ,
εκεί ‘ναι που η ελπίδα θε να γεννηθεί.
Εκεί που βασιλεύει η σιωπή,
εκεί ‘ναι που κραυγή πελώρια θ’ακουστεί.
Εκεί που ο χάροντας σαρώνει, στης αδικίας τη νομή,
αγέρας θα φυσήξει ωσάν τον λυτρωτή.
Στο ‘να του χέρι θα κρατεί σπαθί δικαιοσύνης.
Στ’ άλλο του χέρι θα ‘χει το ιερό βιβλίον της ειρήνης.
Την μέρα που θα ‘ρθει, μην την αναζητήσεις.
Έτοιμος όμως να ‘σαι για να τον συναντήσεις.
Και μην σκιαχτείς όταν θα ‘ρθει, εσέ δεν θα πειράξει.
Μόνο τον κόσμο τον παλιό,
θε να αναταράξει.

*Φωτογραφία: https://www.thephotoargus.com/35-awesome-examples-of-night-photography/