Λίλλυ Ιουνίου

«θα έπρεπε να είναι η φυσική μας κατάσταση

η τρυφερότητα

η δίψα για όλα

η μόνιμη αγρύπνια

με πυρακτωμένη ψυχή

και κοφτές ανάσες

αναμένοντας

το εξημερωμένο θηρίο τού έρωτα

καινούρια θέα να καθαρίσει τη θολότητα

θραύσματα αγάπης

την πιο ακατάλληλη εποχή

Κάτι να μας πείσει πως έφτασε καλοκαίρι»