Το μέτρημα ǀ Γιώργος Ορφανίδης

Το μέτρημα ǀ Γιώργος Ορφανίδης

Μέτρησα τα δάκτυλα ενός χεριού
και φίλησα την παλάμη τους
Καθώς άγγιζες το πρόσωπο
κιτρινωπά δόντια εμφανίστηκαν στα χείλη·
κι ένα χαμόγελο
μέτρησα για δεύτερη φορά
τα δάκτυλα του χεριού.
Μόλις έστρεψα το βλέμμα
δεν ήσουν εκεί

*πρώτη δημοσίευση Λογοτεχνικό Δελτίο, τχ 22ο, Ιούνης 2022

Πίνακας: ArcadiaThomas Eakins 1883