Η δεκάτη | Κολλιόπουλος Ηλίας

Η δεκάτη | Κολλιόπουλος Ηλίας

Ιούνης, μήνας θερισμού
ξεράθηκαν τα στάχυα, ωρίμασε ο καρπός τους.
Μπουλούκια οι θεριστάδες στις βοϊδάμαξες.
Δρεπάνι στο χέρι το δεξί και ξύλινα θρηνάκια
Γυναίκες σκυφτές, σε στοίχιση αράδα
με το φεγγάρι θέριζαν μέχρι να σκοτεινιάσει.
Σαράντα δεμάτια μάζευαν, τα τέσσερα δικά τους.
Ο επιστάτης, μέτραγε στο άλογο καβάλα.

Tσεμπέρια βάζαν στη κεφαλή, στο πρόσωπο μαντήλες
Αγκομαχούν, καταμεσήμερο στο λιοπύρι.
Το στάρι στο χώμα πού ‘πέφτε
σπυρί σπυρί το μάζευαν στις ποδιές τους.
Μετρούσε ο επιστάτης.
«Σαράντα σπόρια μάσατε, τα τέσσερα δικά σας»

Μετά ‘πο τέσσερις εποχές, θα ‘ρθεί ξανά Ιούνης.

Κολλιόπουλος Ηλίας

Πίνακας: Gustave Courbet – 1854