Αντικριστά ǀ Ρόζα Παυλιώτη

Αντικριστά ǀ Ρόζα Παυλιώτη

Ο ένας απέναντι στον άλλον
τα χείλη ενωμένα, υπό το φως λαμπτήρα,
δε μιλάς·
ανοιγοκλείνεις τα βλέφαρα
καθώς σταγόνες βροχής
στάζουν στις άκρες των μαλλιών

Γυρίζεις την πλάτη, απομακρύνεσαι

*πρώτη δημοσίευση Λογοτεχνικό Δελτίο, τχ 22ο, Ιούνης 2022

Πίνακας: Portrait Of Lucy Lewis-Thomas Eakins 1896